PEMOcolor

Matná akrylátová emulzná farba určená pre nátery stien a stropov v interiéri.

POUŽITIE: Farba je vhodná na všetky druhy vnútorných povrchov stien

a stropov s výnimkou priestorov, kde dochádza k častej a intenzívnej

kondenzácii vodných pár (napríklad v kuchyniach a v kúpeľniach).

VLASTNOSTI : Akrylátová emulzná farba vyrobená z vysoko kvalitných

surovín a určená pre tónovací systém novej generácie – Dulux Colour

Mixing System. Nový optimalizovaný obsah pigmentov zaručuje veľmi

dobré krytie a dlhodobú životnosť odtieňa.

SCHNUTIE: Závisí od podmienok pri aplikácii, obyčajne suchý na dotyk

po 2 hodinách. Ďalšie nátery je možné aplikovať po 4 hodinách.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: až 13 m2/l

POČET VRSTIEV : 2

APLIKÁCIA: valčekom, štetcom, striekaním

Čistenie náradia a riedenie: Vodou. Pred čistením odstráňte

zo štetca a valčeka čo najviac farby. Neriedi sa.

BALENIE: 1 l; 2,5 l; 5 l a 10 l

ODTIENE: viac ako 6 000 odtieňov (CP4, RAL, NCS a iné)