PEMOcolor

Supralux Frontal je exteriérová, akrylátová, emulzní barva, určená pro dekorativní malby cementových, vápenocementových a betonových povrchů v exteriéru. Nátěr lze použít ve vnějších prostorách obytných a veřejných budov, včetně vzdělávacích center, v průmyslových závodech, v potravinářském průmyslu,kde nedochází k přímému kontaktu s potravinami jako záruka lepší odolnosti nátěru proti mytí na podkladu z cementu, vápenocementových omítek, betonu, sádrových omítek, sádrokartonu, sklovláknitých a papírových tapet, vhodných k malování. Správně vybraná konzistence barvy umožňuje přesné a snadné pokrytí natíraného povrchu. Emulze Frontal je k dispozici také v počítačovém systému výběru barev Supralux. Vlastnosti nátěrového filmu Výsledný vzhled: Matný. Určení: Pro venkovní použití. Odolnost proti působení vody: -odolává periodickému kontaktu s vodou. -odolává množství vlhkosti vznikající obvykle v atmosféře. Natřené povrchy nesmí být ponořeny do vody. Mechanická odolnost – dobrá přilnavost – velmi dobrá odolnost (mytí vodou s přídavkem prostředku na mytí) Chemická odolnost -odolný atmosférickým vlivům Ostatní: Dobrá kryvost, paropropustnost umožňující dýchání stěn. Úplnou odolnost otěru za mokra nátěr získá 28 dnů po dokončení malování, v souladu s ČSN-